UNICAL KG

Kireç giderme için organik asitler karışımı

TDS

Description

UNICAL KG

Kireç giderme için organik asitler karışımı

UNICAL KG şişmeyi önleyen organik asitler karışımıdır ve su oranı yüksek veya düşük banyolarda hızlı ve dengeleri kireç giderme yapılmasını sağlar. UNICAL KG için önerilebilecek dozaj, derinin içerdiği alkalinite, tolanın kalınlığı, istenilen kireç giderme seviyesine ve yıkama işleminin süresine bağlı olarak değişir. UNICAL KG, amonyum sülfat ve klorür gibi diğer kireç giderici tuzlar ile birlikte kullanılabilir.

TDS

UNICAL KG

用于脱灰工序的有机酸混和物

TDS
Category:

Description

UNICAL KG

用于脱灰工序的有机酸混和物

UNICAL KG是由一组非膨胀有机酸混合而成的产品。其对皮料具有快速且规律的脱灰作 用,既适用于大液比亦适用于小液比系统。UNICAL KG的用量取决于多种参数,如裸皮 的碱度含量,裸皮的厚薄,需要达到的脱灰程度,以及后续水洗的时间长短和强度等。 UNICAL KG可与其他脱灰盐类结合使用,比如:硫酸铵及氯化铵。

TDS

UNICAL KG

Mixture of organic acids for deliming

TDS
Category:

Description

UNICAL KG

Mixture of organic acids for deliming

UNICAL KG is a mixture of non-swelling organic acids. It has a rapid and regular deliming action on hides and can be used for both long and short float systems. The dosage of UNICAL KG depends on several parameters, such as the content of alkaline products, thickness of the pelt, the desired deliming degree, and the duration of the washing operation. UNICAL KG can be used in combination with other deliming salts, such as ammonium sulphate and ammonium chloride.

TDS
Go to Top