UNILASE EBA

Asidik ortamda aktif sama enzimi

TDS

Description

UNILASE EBA

Asidik ortamda aktif sama enzimi

UNILASE EBA enzim içeren ve geniş uygulama alanı olan bir üründür ve aktif pH aralığının 3,0 – 5,0 olmasından dolayı piklaj ve pikle sökme işlentileri sırasında yapılacak asidik sama için uygundur. Bazik (alkalik) ortamda aktif olan benzer ürünlere göre toladaki etkisi daha zayıfır. Ayrıca, elyaf yapının açılması ile damar oluşmasını önler ve şekilsiz proteinlerin uzaklaştırılmasını da sağlar. UNILASE EBA, aynı banyoda bulunabilecek polifosfat tuzlar ve kireç giderme ürünleri ile uyumludur.

TDS

UNILASE EBA

使用于酸性浴中的软化酶

TDS
Categories: ,

Description

UNILASE EBA

使用于酸性浴中的软化酶

UNILASE EBA 是一支具有广泛应用场景的酶制剂,最佳PH范围为3.0~5.0,可用于浸酸 和脱酸工序中。相对于传统的碱性酶而言,酸性酶对裸皮的软化作用更加精妙,可有助于 去除皮纹,打开皮纤维,充分移除非纤维组织蛋白。 UNILASE EBA 可与多聚磷酸盐及脱 灰助剂在同浴中共用。

TDS

UNILASE EBA

Enzymatic bating agent working in acid medium 

TDS

Category:

Description

UNILASE EBA

Enzymatic bating agent working in acid medium

UNILASE EBA is enzymatic product having a wide range of applications, which performs its efficient bating action in pH range of 3.0 – 5.0 and enables to use also during pickling and depickling processes. The bating action on the pelt is more delicate compared to relevant products working in alkaline medium. It also helps in the removal of wrinkles and opening of the fibre structure and removal of non-fibrous proteins are completed. UNILASE EBA is compatible with polyphosphate salts and deliming agents that can be used in the same float.

TDS
Go to Top