REACH Mevzuatı


REACH Avrupa Birliği’nin bir mevzuatıdır. Kimyasallardan dolayı oluşabilecek risklerden insan sağlını korumayı geliştirmek ve çevreyi korumak adına yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği’ne kimyasalların imalatı ve ithalatı için geçerlidir ve üreticilerin, ithalatçıların ve müşterilerin ithal edilen ürünlerin sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin farkında olmalarını gerektirir.

United Chemicals olarak, faaliyetlerimizi REACH mevzuatı ve yönergeleri ile uyumlu hale getirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Ürünlerimizi REACH mevzuatına uygun olarak kaydederiz ve yalnızca REACH sertifikası olan tedarikçiler ile çalışırız.